Hur kan Euler Hermes möta behoven för det mindre företaget?

 

 

Kreditförsäkringslösningar är inte bara utformade för större företag.
Oavsett omsättningens storlek är det väsentligt att skydda sitt företag mot uteblivna betalningar. Med en kundkreditförsäkring kan ni skydda både ert nuvarande och framtida kassaflöde samtidigt som ni kan fokusera på det ni gör bäst: att driva ert företag.

Små företag har ofta begränsade resurser och särskilda behov. Att göra affärer är första prioritet vilket kräver att försäkringslösningen måste vara praktisk och lätt att använda.

En vanlig missuppfattning är att en kreditförsäkring är kostsam eller svårhanterlig och att självförsäkring därför är ett bättre alternativ.

Vi har skapat lösningar som är specifikt anpassade för små företags behov:

  • De är lätta att förstå, administrera och komma igång med
  • De ger det skydd små företag behöver
  • De tar bort oron för uteblivna betalningar
  • De ger tillgång till vårt globala nätverk av experter
  • De hjälper ert företag att fortsätta växa

Hur kan en lösning från Euler Hermes stödja ert företag?


En anpassad kundkreditförsäkring stödjer era affärer när:

  • Ni vill säkerställa lönsamheten
  • Ni vill gå in i nya affärssamarbeten och vara säkra på att få betalt
  • Ni vill bevaka kreditvärdigheten hos befintliga och potentiella kunder
  • Ni behöver detaljerad information om kommersiella risker
  • Ni har en strategi att växa på er hemmamarknad eller internationellt

Ta reda på mer om hur ni enkelt kan få tillgång till och hantera er försäkring via Euler Hermes onlinetjänst EOLIS.