Hur kan Euler Hermes hjälpa stora och medelstora företag?

 

 

En kundkreditförsäkring hjälper ert företag att växa säkert och lönsamt och reducerar samtidigt risken för den potentiella förlusten orsakad av en plötslig konkurs hos någon av era kunder

Med försäkringen uppnår ni en rad ytterligare fördelar såsom:
 • Upprätthållen lönsamhet
 • Mätbara kreditkostnader
 • Reducerade administrativa kostnader
 • Förbättrad träffsäkerhet i budgetprognoser
 • Förbättrad översikt över kund- och prospektrisker
 • Förbättrade lånevillkor från bankerna

Ert säljteam gynnas genom att:

 • Fokusera tiden på prospekts som ger bättre och säkrare affärsmöjligheter.
 • Skapa och dra nytta av långsiktiga kundrelationer.
 • Få kreditvärdigheten hos existerande kunder genomlyst vid nya ordrar.

Vad omfattar Euler Hermes försäkringslösningar?


Euler Hermes försäkringslösningar omfattar:
 • Försäkring – Kundkreditförsäkring som skyddar er mot risken för uteblivna betalningar från era kunder världen över.
 • Världsomfattande bevakning – Vår unika informationsdatabas med information om drygt 40 miljoner företag världen över hjälper er att fatta välinformerade beslut om de företag som ni levererar till.
 • Erfarna riskexperter – Vårt nätverk av riskexperter lokaliserade vid 98 riskkontor världen över gör att vi är nära er verksamhet och era kunder och har därmed en djup förståelse för er affärsverksamhet.
 • Internationellt inkasso – Våra team är specialister världen över som hjälper er att inkassera uteblivna betalningar från era kunder.
 • Ekonomifakta – Våra ekonomer analyserar löpande ekonomiska trender och branscher för att ge er insikter som stödjer era affärsambitioner.
 • Onlinetjänster – Ni sparar tid och förbättrar effektiviteten i hanteringen av era kundkrediter genom att använda vår onlinetjänst EOLIS.
Utöver EOLIS kan våra kunder prenumerera på ytterligare valfria onlinetjänster:
 • EH SmartLink förenklar och automatiserar er kredithanteringsprocess genom integrering av ert företags IT-system med Euler Hermes databaser.

Upptäck hur lätt det är att tillgå och hantera er försäkring med Euler Hermes 24-timmars säkra onlinebaserade kundportal EOLIS.

​​