Våra lösningar

 

 

​Varje gång ni ger kredit till en kund för de produkter eller tjänster ni säljer så utsätter ni er för risken för utebliven betalning. Med en kundkreditförsäkring kan ni skydda er mot kundförluster och säkra er framtida lönsamhet medan företaget växer.

Euler Hermes erbjuder kundanpassade försäkringslösningar för alla företagstyper:​​​

SMÅFÖRETAG

Kreditförsäkring - Småföretag
Våra lösningar är enkla att komma igång med och ger företag, oberoende av storlek, skydd mot uteblivna betalningar.​
Våra lösningar    

Stora och medelstora företag

Kreditförsäkring - stora och medelstora företag
​En anpassad lösning som ger täckning för alla era kundfordringar.

Våra lösningar    

MULTINATIONELLA FÖRETAG

Kreditförsäkring - multinationela företag
För företag som är verksamma över hela världen och behöver en global lösning för sina dotterbolag.

Våra lösningar