Simplicity kundkreditförsäkring

Med Simplicity får du en praktisk och enkel försäkring som ger din verksamhet ett omfattande skydd mot kundförluster avseende svenska och utländska kunder.

 

Kort om Simplicity
Simplicity är en försäkring som är lätt att teckna och enkel att använda.

Försäkringen är avsedd för verksamheter med en årlig omsättning upp till 50 miljoner kronor.

Försäkringen löper ett år i taget och som kund administrerar du ditt avtal via Euler Hermes onlinetjänst EOLIS.

Försäkringen ger skydd mot kundförluster i Sverige och mer än 25 andra länder och via EOLIS får ni tillgång till löpande uppdatering av era kunders kreditvärdighet.
Skydd
Ni kan välja mellan två typer av skydd:

Basskydd
60% skydd av er försäkrade fordran utan krav på Euler Hermes Grade.

Utökat skydd med Euler Hermes Grade

Grade 1-6: 90% skydd av er försäkrade fordran.

Grade 7: 60% skydd av er försäkrade fordran.

Grade 8-10: Kunden kan inte försäkras.


Varför Simplicity?
Med Simplicity kan du på ett enkelt sätt försäkra din verksamhet mot obetalda fakturor och lägga grunden för en god och sund tillväxt utan att förhålla dig till komplicerade försäkringsvillkor eller tung administration.

Kontakta en av våra medarbetare för att få veta mer och teckna en försäkring redan idag.

› Läs mer om Simplicity

› Ladda ner Simplicityblankett

Kontakta oss - Simplicity

Genom att markera den här rutan så bekräftar jag att Euler Hermes, i enlighet med sin intergritetspolicy, kan kontakta mig avseende produkter och tjänster.