Utöka ditt försäkringsskydd med CAP

För att kunna erbjuda våra kunder ett extra skydd mot osäkra kundfordringar har vi skapat en högriskförsäkring; CAP. En unik produkt endast för våra kunder som erbjuder ett skydd utöver vad som är möjligt med ditt nuvarande kreditförsäkringsavtal med Euler Hermes.

 

Vad är CAP?

CAP är en kreditförsäkringsprodukt som stödjer ditt existerande avtal med Euler Hermes.
CAP ger dig möjligheten att teckna ett ytterligare skydd på kreditlimiter som har blivit helt avslagna eller för vilka du inte har beviljats full täckning.

 

Varför CAP?

Vi på Euler Hermes vet hur viktigt det kan vara för dig med ett utökat skydd. I vår strävan att alltid kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för våra kunder har vi därför utvecklat CAP.

Tecknandet av CAP kostar inget extra, är enkel att använda och kommer att ge en ökad nivå av skydd på existerande kunder eller nya limiter där ett skydd inte tidigare varit möjligt att få.

Hur fungerar CAP?

›  Täcker både inrikes och utrikes marknader

  Skydd offereras med ett konkurrenskraftigt fast pris

  CAP limiten tecknas för minimum 3 månader och löper så länge som du har behov av limiten

  Enkel onlineansökan via EOLIS
 
 Alla köpare är inte kvalificerade för CAP 

Typer av CAP-limiter

  CAP:
För delvis accepterade limiter kommer skyddet att matcha din existerande limit upp till 25 MSEK

  CAP+ limit:
För helt avslagna limiter är skydd möjligt upp till 500 TSEK.Kontakta oss - CAP

Genom att markera den här rutan så bekräftar jag att Euler Hermes, i enlighet med sin intergritetspolicy, kan kontakta mig avseende produkter och tjänster.