Varför Euler Hermes?

 

 

Varför är Euler Hermes ledande inom krediTförsäkringslösningar?​

Med över 100 års erfarenhet av kreditförsäkringslösningar har vi kunskapen att analysera kreditrisker världen över. Denna kunskap är grunden för den service vi erbjuder och som bygger på vår långa erfarenhet samt via vårt nätverk av experter i fler än 50 länder världen över.
 
 

Hur fungerar det?

 
Vi kopplar samman era kommersiella behov med vårt team av riskexperter. De bevakar era kunder, besöker dem och ger snabba svar på era limitansökningar.
 
Våra kreditförsäkringslösningar hjälper tusentals företag oavsett storlek eller sektor att göra trygga affärer – på hemmaplan såväl som internationellt. Vi är en stabil och finansiellt stark partner att samarbeta med. Ett kvitto på det är vår AA rating från Standard & Poor’s.

 

Varför välja Euler Hermes?

 
Vi tillhandahåller den bästa kunskapen
Vår omfattande databas med riskinformation på över 40 miljoner företag världen över, uppdateras ständigt för att säkerställa att vår information är aktuell och korrekt.
 
Vi är er partner
När ny information föreligger informerar vi er snabbt och tydligt så att ni kan fatta nya beslut då förutsättningarna ändras.
 
Vår service utgår från era behov
Vi stödjer ert företag i varje steg i riskprocessen genom hög servicenivå och tillgänglighet.
 
Vi finns nära er verksamhet
Vi har riskexperter och analytiker i mer än 50 länder världen över. Våra kreditbeslut fattas alltid nära er kund av experter som känner till de lokala affärsförutsättningarna.
 
Vår onlinetjänst ger er den information ni behöver om era limiter och ert avtal
Vår onlinetjänst, EOLIS, är tillgängligt för alla våra kunder. Här får ni en överblick över alla era befintliga limiter. I EOLIS kan ni även söka nya limiter och löpande följa status på dessa.
 
Vi är en stabil och finansiellt stark partner
Vi har en ”AA”-rating från Standard & Poor’s. Euler Hermes är även en del av Allianz, en av världens ledande leverantörer av finansiella tjänster.
 
Vi anpassar våra kreditförsäkringslösningar efter ert företags storlek, bransch och affärsbehov. Ta reda på mer om vår kreditförsäkring för små, stora och multinationella företag genom att ringa 08 555 136 00.