Fyra anledningar att teckna en kreditförsäkring

 

 

Kundfordringar utgör ofta en tredjedel av ett företags tillgångsmassa.
Att effektivt hantera kundfordringar är därför viktigt i syfte att:
 
1. Skydda sig mot kundförluster
2. Förbättra sina kundrelationer 
3. Stärka sina bankrelationer och tillgången till finansiering
4. Stödja sin försäljningstillväxt


1. Genom att teckna en kreditförsäkring får ni ett omfattande skydd mot kundförluster

Ytterligare skäl till att teckna en kundkreditförsäkring:

  • Förbättrad ”Days Sales Outstanding” (DSO)
  • Lägre nivåer av osäkra fordringar
  • Minskad risk för bedrägeri
  • Öka andelen återkommande kunder
  • Färre kundklagomål och tvister 
  • Ökad lönsam försäljning
  • Lägre kostnad generellt för kredithantering 

Hur fungerar försäkringen?
Försäkringstagarens samtliga kunder åsätts en kreditlimit som i sin tur reflekterar deras kreditvärdighet. Euler Hermes behandlar tusentals limitansökningar varje dag och varje kreditbeslut baseras på vår expertkunskap tillsammans med den information vi besitter i vår globala riskdatabas. Varje kreditlimit bevakas och anpassas vid händelse av att försäkringstagarens behov eller köparens finansiella situation förändras.
 

2. kreditförsäkring förbättrar kundrelationen

Företag som är kreditförsäkrade gynnas av att Euler Hermes löpande bevakar deras kunders finansiella ställning.
 
Försäkrade företag kan använda denna information i syfta att öka sin handel med vissa kunder och på så sätt ytterligare stärka sina kundrelationer.
 

3. kreditförsäkring förbättrar bankrelationer och tillgången till finansiering

Försäkringen skapar ökade finansieringsmöjligheter till bättre villkor. Värdet på panten ökar då kundfordringarna är försäkrade samtidigt som regressrisken minskar. En kundkreditförsäkring är mer prisvärd och lättare att administrera än ett ”Letter of Credit”.
 

4. kreditförsäkring stödjer försäljningstillväxt 

En kundkreditförsäkring ger er stöd i era kredithanteringsprocesser och reducerarar era administrationskostnader samtidigt som möjligheten att driva in förfallna fodringar ökar. Tecknandet av en kundkreditförsäkring gör det möjligt för en kreditchef att lägga mer tid på att stödja säljteamet.
 
Besök gärna vår sektion ekonomifakta för att se hur våra analyser kan hjälpa er att fatta rätt beslut när ni går in på nya marknader.