Vad är en kreditförsäkring?

 

 

En kreditförsäkring skyddar ert företag mot såväl kommersiella som politiska risker. Genom att teckna en kundkreditförsäkring förbättrar ni förutsättningarna för lönsam tillväxt samtidigt som ni minimerar risken för oväntade kundförluster.

Hur fungerar en kreditförsäkring? 

   En kreditförsäkring skyddar ert företag vid händelse av att en kund inte betalar sina leverantörsskulder till er. 

Hur det fungerar är enkelt: Genom Euler Hermes nätverk av riskkontor kreditbedömer och bevakar vi era kunder. Varje kund åsätts en rating som i sin tur reflekterar kundens kreditvärdighet.
 
Baserat på denna kreditbedömning kommer era kunder att ges en specifik kreditlimit inom vilken ni kan sälja säkert. Vid händelse av att ni inte skulle få betalt ersätter vi er upp till limitbeloppet. Limiten kan revideras om ny information blir tillgänglig. Vidare informerar vi er om eventuella förändringar avseende era kunders kreditvärdighet och vi kan även hantera indrivning av era fordringar.
 
Hur fungerar en kundkreditförsäkring?

 

Varför ska ni teckna en kreditförsäkring?

  
Kundfordringar är i regel en av de största tillgångarna för ett företag. Med en kundkreditförsäkring skyddar ni ert resultat och framtida kassaflöde samtidigt som interna resurser frigörs.
  
Ytterligare fördelar med en kundkreditförsäkring:
  • Omfattande skydd mot kundförluster
  • Förbättrade kundrelationer
  • Stärkta bankrelationer och förbättrade finansieringsmöjligheter

 

kreditförsäkring, exempel

  
Med en vinstmarginal på 5 % måste ett företag öka sin försäljning med 2 000 000 för att kompensera den uteblivna vinsten som uppstår i händelse av en kundförlust på 100 000.
 
Uteblivna betalningar försvagar ert företag och sänker dess investeringskapacitet. En kreditförsäkring hjälper er att hantera era kundfordringar och mildra förluster om betalningar uteblir.
 
Vi skräddarsyr vår försäkringslösning efter företagets storlek, bransch och affärsbehov. Ta reda på mer om våra produkter för små och medelstora företag samt stora och multinationella bolag genom att klicka på länken nedan eller ringa oss på 08 555 136 00.
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

     

 

Euler Hermes kundkreditförsäkring ger ert företag ett omfattande skydd mot kundförluster. Vi skräddarsyr våra lösningar för att passa ert företags storlek, bransch och affärsbehov.​​

     

 

     

    Kontakta oss för mer information om kreditförsäkring

    Genom att markera den här rutan så bekräftar jag att Euler Hermes, i enlighet med sin intergritetspolicy, kan kontakta mig avseende produkter och tjänster.