Rörlighet

 

 

Med mer än 6 000 medarbetare i 50 länder är rörligheten verklighet hos Euler Hermes.

Vi är övertygade om att rörlighet ger våra medarbetare nya insikter och inspirerar till innovation genom utbyte av erfarenheter.

På Euler Hermes uppmuntrar vi både till geografisk och funktionell rörlighet. Vi söker efter kompetenta medarbetare inom flera områden som till exempel; risk underwriting, försäljning, controlling, human resources, marknadsföring och IT.

Alla befattningar som är internationella annonseras i varje enskilt land där Euler Hermes har verksamhet för att ge maximalt med möjligheter för medarbetarna i hela koncernen.

Vi utbyter också talanger med våra utländska moderbolag och vidgar på så vis möjligheterna för våra medarbetare för att delta i internationella uppdrag.
 


 
  
​​​​​Lediga tjänster
> Läs mer​
​​
 
​​​​​Möt våra MEDARBETARE
> Läs mer​> Läs mer​
​​
 ​