LÄRANDE & UTVECKLING

​Personliga inlärningsprogram och utvecklingsplaner är viktiga för att utnyttja  våra medarbetares fulla potential.


PERSONLIGA UTVÄRDERINGAR OCH BEDÖMNINGAR

 
Varje år genomför HR tillsammans med ledningen för respektive koncernbolag en djupgående talangutvärdering för att:

 • Identifiera efterträdare till olika positioner inom organisationen

 • Identifiera och utvärdera medarbetare med hög potential

 • Formulera individualiserade utvecklingsplaner  

Varje medarbetare  är ansvarig för sin egen utvecklingsplan och  hänsyn tas till med-arbetarens intressen, styrkor och förbättringsområden i relation till affärsbehoven. Alla medarbetare stöttas i detta i detta arbete av sina respektive chefer

Utvecklingsplaner kan t.ex. implementeras på följande sätt: 

 • Åtgärder på jobbet: specifika projekt, internationella uppdrag, jobbyten.

 • Personal: 360° feedback, coachning, mentorer, träffa regionala och globala ledare, förebilder, lärande av varandra.

 • Teknisk utbildning: risk underwriting, marknadsföring, försäljning, ekonomi, IT.

 • Personlighetsutveckling: kommunikation, ledarskap, change management, mångfald.

JobBbyten


Vi organiserar jobbyten inom såväl Euler Hermes som Allianzkoncernen. Jobbyten kan ske mellan relaterade eller samma funktioner i olika geografiska områden. Det innebär att under 1-2 veckor byter de två innehavarna roller och arbetar med den andra personens befattning.

Mentorprogram

 
Vi har ett strukturerat ettårigt mentorprogram som fokuserar på ett visst ämne eller tema varje år. Mentorerna är våra styrelseledamöter, regionala VD:ar och andra erfarna chefer. Deltagarna väljs utifrån mentorstemat och deltagarnas egna ambitioner på sin framtida karriär. Exempel på tidigare programämnen har varit att bygga upp vår strategi om ett sammanhållet företag och mångfald.

Euler Hermes A​cademy


Euler Hermes Academy
erbjuder funktionella utbildningsprogram inom ledarskap och kulturförändring på global basis.

 • Skräddarsydd funktionell utbildning i områden som risk underwriting, inkassohantering, försäljning, kundservice och försäkringsadministration syftar
  till att förbättra kunskaperna hos våramedarbetare. 

 • Ledarskapsutbildning täcker områden som talangförvaltning och resultat-ledning liksom konflikthantering, att motivera och bygga team och strategiskt tänkande.  

 • Kulturförändringsteman har tagits fram för att stödja större förändringsinitiativ och hjälpa våra medarbetare att snabbt anpassa sig i nya miljöer.

Våra utbildningar utförs genom flera kanaler (utbildning på plats, e-inlärning, blandad inlärning) och på flera platser.

EN DEL AV ALLIANZ-FAMILJEn


Att arbeta på Euler Hermes innebär att du också blir en del av Allianzkoncernen, en
av de största leverantörerna av finansiella tjänster i världen. Allianz har 150 000 medarbetare  och över 75 miljoner kunder i ca. 70 länder runt om i världen. Våra medarbetare erbjuds ta del av Allianz utbildnings-, utvecklings-, nätverks-, mångfalds- och mobilitetsprogram för att vidga sina förmågor och sina kompetenser.​
​​​​​​