Jobbprofiler

 

 

Vi erbjuder ett brett urval av utmanande jobb. Läs om våra erbjudanden och se hur du kan bygga en intressant och lovande karriär hos Euler Hermes.

INKASSOHANDLÄGGARE
På inkassoavdelningen hanterar medarbetarna våra kunders och koncernbolags inkasso-uppdrag. Inkassouppdrag mot inhemska köpare hanteras av medarbetarna medans utländska uppdrag skickas till våra koncernbolag. Arbetet är internationellt och innebär tät kontakt med koncernbolag samt ombud runt om i världen.
 
NORDISKA CONTROLLERAVDELNINGEN
På den Nordiska controlleravdelningen hanterar våra medarbetare försäkringsteknisk redovisning, bokslut, analys samt rapportering av räkenskaperna månadsvis för de fyra nordiska filialerna till moderbolaget i Belgien. Arbetet är internationellt med tät kontakt såväl inom Norden som med vårt huvudkontor i Belgien. Det finns stora möjligheter att ta ett steg i sin karriär och arbeta för Euler Hermer utomlands efter ett par år hos oss.
 
SKADEHANDLÄGGARE/JURIDIK
På skadeavdelningen hanterar våra medarbetare våra kunders anspråk på försäkrings-ersättning. Arbetet innefattar många olika och varierande arbetsuppgifter. Förutom prövning av anspråk på ersättning och reglering av skador som är den huvudsakliga arbetsuppgiften innefattar arbetet villkorsrelaterade spörsmål, skadepreventiva åtgärder, säljstöd, extern och intern utbildning av försäkringsvillkor.   
 
GARANTIHANDLÄGGARE
Dina affärspartners kräver garantier och säkerheter för att säkerställa att de kontrakts-enliga förpliktelserna fullgörs. Som garantihandläggare utfärdar du garantier för nationella och internationella projekt. Vi ger även goda råd till våra kunder för att villkoren ska bli så förmånliga som möjligt.
 
CREDIT UNDERWRITER
På kreditavdelningen arbetar ca 10 personer med att analysera och kreditbedöma svenska företag som Euler Hermes kunder önskar få försäkrade. Kontakter med försäkrade köpare ingår som en naturlig del i jobbet. Med ett eget kundansvar följer också ett nära samarbete med vår säljorganisation. Tjänsten innebär vidare daglig kontakt med våra utländska systerbolag.

SÄLJARE
Inom säljavdelningen har vi dedikerad personal som via uppsökande verksamhet bedriver konceptuell försäljning av våra försäkringslösningar genom rådgivning rörande avtäckning av kreditrisker i företagens kundfordringar. Vi har även personal som vårdar befintliga kundrelationer. Till detta finns affärsstödjande funktioner som hanterar de administrativa göromål som förekommer inom avdelningen.
 
  
​​​​​Lediga tjänster
> Läs mer​
​​
 
​​​​​Möt våra MEDARBETARE
> Läs mer​
​​
 ​