Introduktion

 

 

Vi erbjuder våra medarbetare ett flertal introduktionsprogram och kortare uppdrag för att säkerställa en framgångsrik och givande karriär.

FÖRSTA VECKORNA HOS EULER HERMES

 
Introduktionen skiljer sig åt beroende på om du är senior chef eller nyss tagit examen. Men oavsett dina erfarenheter är ansvaret att driva på din karriär ditt redan från första början. Var krävande och förutseende.

Några förslag:

  • Kom överens med din chef om en personlig introduktionsplan.
  • Med hjälp av din chef kanske du vill utse en mentor under de första 2 månaderna.
  • Ställ frågor!
  • Ge din chef en sammanfattning med “åsikter från en utomstående” där du förmedlar dina synpunkter avseende vad som är bra eller behöver förbättras.

    De första månaderna är värdefulla – utnyttja dem på bästa sätt!

INTRODUKTION​SKURSER


Det finns olika typer av introduktionskurser och kurserna levereras via flera kanaler (internt och e-learning). Dessa kurser är utformade så att alla anställda världen över delar samma begrepp och vokabulär, uppfyller samma kvalitetskrav samt delar kunskap och erfarenheter från början hos Euler Hermes.