Mångfald

EULER HERMES SAMHÄLLSANSVAR

> Läs om etik

I en global omvärld krävs olika typer av med-arbetare för att betjäna kunderna på bästa sätt.

På Euler Hermes värdesätter vi olika kulturer och perspektiv hos våra medarbetare och kunder. Genom att aktivt främja mångfald förbättrar vi vår innovationsförmåga och vår förmåga att snabbt och effektivt hjälpa våra kunder.
 
Vi är engagerade i att främja mångfald inom koncernen och har antagit en intern “anti-diskrimineringspolicy”  och vi garanterar att rekryteringsurvalet baseras på kunskaper och kvalifikationer. Euler Hermes har idag över 60 nationaliteter anställda i koncernen.

Vi utnyttjar kraften i mångfalden genom olika program såsom mentorskap med seniora chefer, specialiserad utbildning, ett kvinnligt nätverk och genom att dela "best practices" mellan olika regioner. Vi uppmuntrar medarbetare att bygga globala nätverk med sina kollegor.

Vi önskar gärna se fler kvinnor i seniora roller baserat på kompetens och erfarenhet. Vi tillämpar ett proaktivt förhållningssätt genom Euler Hermes Academy, mentorscirklar, intern rörlighet, talangförvaltning och många andra program.