Etik

 

 

Integritet är en väsentlig komponent av livet på Euler Hermes. Vi strävar efter att uppträda ansvarsfullt inom alla områden av vår verksamhet och har upprättat en etisk kod för att se till att alla våra medarbetare agerar enligt samma höga uppträdandekrav.

ANTIDISKRIMINERINGSPOLICY

Euler Hermes är en arbetsgivare som eftersträvar jämn könsfördelning. Euler Hermes tolererar inte diskriminering på arbetsplatsen baserat på kriterier som etnicitet, religion, hudfärg, ålder, kön, nationellt ursprung, förfäder, sexuell orientering, familjestatus, handikapp eller funktionsnedsättning, graviditet, politisk åsikt eller fackliga aktiviteter.  

ANTITRAKASSERIPOLICY

Euler Hermes är angelägna om att stötta alla människors rätt att behandlas med värdighet och respekt på arbetet. Vi har definierat en global policy som ska tillämpas över hela Euler Hermes koncernen för att ge anvisningar och råd till alla medarbetare om de känner att de trakasseras på något sätt.