Tips för CV och intervju

På Euler Hermes värdesätter vi engagemang och belönar goda resultat. Om du är redo för ett utmanande äventyr är här några tips för att väcka vår uppmärksamhet.​​

​​​​​
 • SKICKA IN DITT CV ONLINE
 • FÖRBERED DIG INFÖR INTERVJUN

 • Skicka med ett kortfattat CV (max 2 sidor i PDF- eller wordformat) som beskriver dina  erfarenheter, prestationer samt vem du är som person.

 • Ditt följebrev hjälper oss att förstå ditt intresse för vårt företag och hur du bäst kan bidra hos Euler Hermes.

 • Fokusera på dig själv.

 • Berätta för oss det som vi inte ser i ditt CV eller kanske det vi inte förväntar oss.

 • Var stolt över dina styrkor och öppen avseende dina förbättringsområden. 

 • Berätta gärna om dina personliga intressen så att vi vet vad som gör dig unik.

 • Vi vill gärna att intervjun är ärlig, detaljerad och är ett öppet utbyte för att se om det finns en överensstämmelse mellan dig och jobbet på Euler Hermes. Detta kräver ett öppet sinnelag från båda sidor.

Här är några tips inför din intervju:

 • ​Kategorin “frågor som ej får ställas” finns inte. Du får gärna fråga om allting som är viktigt för dig och dina beslut

 • Försök samla all information som är avgörande för ditt  beslut. Vår hemsida är en bra informationskälla om vårt företag och våra tjänster samt de värderingar och strategier som gäller för vårt företag.

 • Vi definierar oss själva som en "lärande organisation" och därför förväntar vi oss att alla ständigt arbetar med de områden som kan förbättras. Ta dig tid före intervjun för att tänka på vilka dina särskilda styrkor är, men även dina förbättringsområden och hur du hanterar dessa.