RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

 

 

​Hur kan Euler Hermes Inkasso hjälpa till med rättsliga åtgärder?

 
Euler Hermes Inkassos mål är alltid att driva in hela fordran utan att behöva vidta rättsliga åtgärder. Skulle dock rättsliga åtgärder bli nödvändigt kan vi hantera hela processen från inledande rådgivning till dom och därefter verkställighet. Vi kommer alltid informera er om kostnader innan åtgärden vidtas och vi kommer ge er råd angående kostnaden kontra framgång. 
 
Kostnaden och tidsplanen för rättsliga åtgärder varierar från land till kand. Vi kommer alltid att se till ni är medvetna om processen, kostnaderna och eventuell prognos innan vi vidtar några åtgärder.