Inkasso i utlandet

 

 

Hur kan Euler Hermes Inkasso hjälpa er med internationella köpare?

Indrivning av exportfordringar är särskilt svårt med tanke på läget, tidszonen och språkskillnader. På Euler Hermes driver vi effektivt in dina exportfordringar. Vårt World Collection Network består av Euler Hermes kontor och externa samarbetsparter och täcker 130 länder. All kundhantering och kontakt sker genom din lokala kontaktperson.
 

Hur fungerar det?

Din fordran hanteras av vårt erfarna World Collection Network och handläggs i det land där gäldenären befinner sig.  Vår inkassoprocess består av en serie kravbrev, telefonsamtal, e-mails och i vissa fall platsbesök, i syfte att erhålla betalning. Vi kan erbjuda spårningstjänster för gäldenärer som har flyttat eller inte går att kontakta.
 
Vårt mål är att driva in samtliga fordringar utan att behöva vidta rättsliga åtgärder, men för de fall som kräver rättsliga åtgärder kan vi ge råd och vidta åtgärder genom våra lokala jurister.