Inkasso i Sverige

 

 

Hur kan Euler Hermes Inkasso hjälpa till med inhemskt inkasso?

Ni behöver inte göra exportaffärer eller ha gäldenärer utomlands för att utnyttja vår tjänst. Euler Hermes inkasso kan erbjuda en fullständig inhemsk inkassotjänst inom er lokala marknad. Vi erbjuder en effektiv inkassolösning för inhemska gäldenärer med målet att alltid värna om era värdefulla affärsrelationer. 
 

Hur fungerar det?

Vår inkassoprocess består av en serie kravbrev, telefonsamtal, e-mails och i vissa fall platsbesök, i syfte att erhålla betalning. Vi kan erbjuda spårningstjänster för gäldenärer som har flyttat eller inte går att kontakta.
 
Vårt mål är att driva in samtliga fordringar utan att behöva vidta rättsliga åtgärder, men för de fall som kräver rättsliga åtgärder kan vi ge råd och vidta åtgärder genom våra lokala jurister.