Varför Euler Hermes?

 

 

  • ​Kunder från en mängd olika branscher och marknader 
  • Globala lösningar för små till multinationella företag
  • 500+ Euler Hermes inkassohandläggare över hela världen
  • EH Risk databas innefattar företag verksamma på marknader som representerar 92% av världens BNP. 
  • Ett nära samarbete med Euler Hermes kreditförsäkring

     
Euler Hermes Inkasso erbjuder en global inkassotjänst från början till slut. Vi är en del av Euler Hermes, ett företag inom Allianz, som är ledande inom kreditförsäkring och som hjälper företag att växa både på hemmamarknaden och utomlands. Vi handlägger både domestik och internationell inkasso världen över. Vårt World Collection Network har erfarenhet och kunskap om den lokala marknaden och säkerställer en professionell hantering från de första inkassokraven till rättsliga åtgärder.
 

VAD ERBJUDER VI?

 
Professionella inkassohandläggare världen över
Med över 500 professionella inkassohandläggaren världen över, har vi vad som krävs för att driva in fordringar utan att äventyra era viktiga handelsrelationer. Vårt engagerade team av handläggare har omfattande kunskap i en bred rad av branscher och marknader och är utbildade att driva in obetalda fordringar oavsett situation.
 
Euler Hermes välkända varumärke
Som en välkänd ledare inom kreditförsäkring har vårt varumärke en betydande effekt på sena betalare. Att vidta åtgärder och ta hjälp av inkasso visar din kund att du menar allvar.
 
Erfarenhet och expertis
Vår inriktning på B2B inkasso innebär att vi har både erfarenhet och expertis att driva in era fordringar effektivt på alla marknader.
 
Global företagskännedom
Som en del av Euler Hermes har vi tillgång till den senaste informationen om företag. När vi driver in dina fordringar har vi möjlighet att hitta viktig information och viktiga personer inom företaget som andra inkassobolag inte kan hitta. Vi har kunskap genom vårt Credit Intelligence Service som är ett nätverk av informationskällor med uppdaterat kunskap om 40 miljoner företag runt om i världen, 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. 
 
World Collection Network
Vårt World Collection Network ger oss möjlighet att erbjuda inkassotjänster världen över. Genom vår erfarenhet och kunskap om lokala marknader erbjuder vi professionell service för våra kunder från de första inkassoåtgärderna till rättsliga åtgärder. Vi förhandlar i en rad olika språk och arbetar med invecklade lokala rättssystem.
 
Finansiell styrka och stabilitet
Som ert inkassobolag driver vi regelbundet in fordringar på uppdrag av er och som en del av Euler Hermes ger vi er den säkerhet som krävs för ett långsiktigt samarbete. Euler Hermes är ett företag inom Allianz, men en omsättning på €2,5 miljarder och Standars & Poor’s finansiella rating AA.