Vad är inkasso?

B2B inkasso är indrivning av obetalda fordringar från bolag som har misslyckats med att betala vad de är skyldiga för levererade varor eller tjänster.

 

Obetalda fordringar kan påverka ditt företags verksamhet negativt om de inte hanteras omedelbart och korrekt. De kan påverka kassaflödet, omsättning, kreditvärdighet och även ditt företags rykte. När sådana situationer uppstår är en effektiv kredithantering avgörande för att snabbt hantera och lösa problemet. 
 
Et samarbete med ett pålitligt inkassobolag är vanligt förekommande när det gäller att lösa betalningsproblem. Inkasso kan vara svårt, särskilt på exportmarknaden, det är alltid bäst att agera snabbt och med hjälp av utbildade och erfarna inkassohandläggare. 
 
Euler Hermes Inkassos dokumenterade sätt för att driva in obetalda fordringar är ett resultat av många års erfarenhet som specialister inom indrivning. Vårt primära mål är att säkerställa full betalning så fort som möjligt samtidigt som vi värnar om din relation med din kund.

 INKASSO MED EULER HERMES

Euler Hermes Inkasso erbjuder både inhemska och internationella inkassolösningar. Över 500 erfarna inkassohandläggare maximerar chansen till indrivning via telefon, e-mail och brev.  Vår internationella inkassolösning samordnas av vårt globala nätverk av Euler Hermes kontor och externa samarbetspartners. All kundkontakt och handläggning sköts av ditt lokala Euler Hermes kontor.
Vi arbetar på alla marknader, i alla tidszoner, genomför förhandlingar på flera olika språk och bemästrar egenheterna i alla lokala rättssystem.

Dessutom kan ni utnyttja våra inkassotjänster även om ni inte har en försäkring hos Euler Hermes.