Hur fungerar inkasso?

 

 

Vårt mål är att säkra fullständig betalning så snabbt som möjligt samtidigt som relationen med er kund bibehålls. Vårt beprövade tillvägagångssätt för att driva in förfallna fordringar för verksamheter av alla typer och storlekar världen över bygger på åratal av specialiserad erfarenhet av indrivning.​​

När vi mottar era instruktioner om att driva in er fordran kommer uppgifterna anges i vår omfattande databas och en särskild handläggare kommer att utses för att hantera ert ärende. Därefter hålls ni löpande informerad om hur inkasseringsprocessen fortlöper.
 
Den första indrivningsåtgärden som vidtas är utskick av ett inkassokrav i vilket en begäran om fullständig och omedelbar betalning av den förfallna fordran framställs.
 
Skulle fordran förbli obetald trots våra inkassoåtgärder kan det bli nödvändigt att fortsätta med rättsliga åtgärder. Om juridiskt agerande blir nödvändigt kan vi erbjuda konkurrenskraftiga juridiska arvoden och biträdande vid exporttvistemål.