Så hanterar du kunder som inte kan betala

 

 

Sena betalningar är vanligt förekommande inom alla verksamhetsområden och är ofta orsaken till försämrat kassaflöde. De upptar mycket tid och kan påverka vinstmarginaler negativt.

 

En god hantering för att undvika sena betalningar hjälper er att fokusera på att driva er verksamhet på ett effektivt sätt. Det finns ett antal metoder som kan hjälpa er att undvika eller handskas med sena betalningar.

Varningssignaler för sen betalning

 

Signaler för sen betalning kan upptäckas på ett tidigt stadium. Nedan följer några signaler att se upp för:

  • En ökning av förfrågningar om handelsreferenser
  • Plötslig minskning eller ökning av inkommande order
  • Ökat antal frågor och bestridanden
  • Hög personalomsättning
  • Ursäkter
  • Betalningar går långsamt eller avstannar, checkar blir returnerade
  • E-mail returneras
  • Svårt att få kontakt

Kom ihåg att snabba åtgärder om er kund visar någon av dessa signaler kan göra stor skillnad.