BYGGSEKTORN OCH TILLVERKNINGSINDUSTRIN

 

 

Byggsektorn och tillverkningsindustrin har alltid haft behov av garantier. Vårt sortiment av garantiprodukter är lika mångsidigt som era behov.

ANBUDSGARANTI
En anbudsgaranti säkerställer att den entreprenör som kommer att tilldelas entreprenaden också kommer att utföra arbetet enligt kontraktet. Anbudsgarantier är speciellt vanliga vid offentliga upphandlingar.

FÖRSKOTTSGARANTI
Säkerställer att erhållet förskott återbetalas. Garantibeloppet för förskottsgarantin motsvarar storleken på förskottet vilket vanligtvis är 10 – 30 % av kontraktsumman.
 
FULLGÖRANDEGARANTI
Fullgörandegarantin gäller normalt till godkänd slutbesiktning och motsvarar vanligtvis
10 % av kontraktsumman.
 
GARANTITIDSGARANTI
Garantin gäller som säkerhet för eventuella fel och brister som upptäcks under garantitiden. Garantitidsgarantin är vanligtvis på 2 eller 5 år och motsvarar vanligtvis mot 5 eller 10 % av kontraktsumman. 
 
SÄKERHET FÖR KONSORTIER (JOINT VENTURES)
Större byggkontrakt utförs ofta genom ett konsortium (joint venture) – vilket medför särskilda risker för företagen som deltar i ett sådant projekt. Euler Hermes har lång erfarenhet som garantigivare vid sådana projekt och kan erbjuda särskilda lösningar för byggindustrin som tar hänsyn till just de specifika förutsättningar som gäller vid varje enskilt projekt.