My Bonding Portal

My Bonding Portal är tillgänglig för alla Euler Hermes garantikunder. I portalen kan du hantera din garantiportfölj, när det passar dig.
  • beställa garantier
  • administrera beställningar enligt era egna interna föreskrifter
  • ladda ner och skriva ut engagemangsrapporter
  • kopiera, uppdatera eller göra ändringar i befintliga garantier
  • få löpande information om ditt engagemang och en historisk översikt av utfärdade garantier, bl.a. med hjälp av överskådliga diagram
  • se dina avtalsvillkor