Varför välja Euler Hermes garantier?

 

 

Vi är en ledande garantileverantör i många länder som erbjuder ett komplett utbud av kontraktsgarantier till medelstora företag med en omsättning från ca 250 msek till stora multinationella bolag.

Våra kontraktsgarantier ger er ökat finansiellt utrymme genom att avlasta kreditramen hos er bank. Vi agerar som en totalt oberoende borgensman och tar ansvar för dig gentemot tredje part. Detta kan ske i form av både villkorade garantier och ovillkorade garantier.

Vår erfarenhet av riskbedömning och kunskap gör det möjligt för oss att utfärda garantier för både medelstora och stora företag och för i princip alla industri- och handelssektorer.

Genom vårt omfattande internationella nätverk inom Allianz-gruppen kan vi utfärda garantier för våra kunders räkning över stora delar av världen.
 

Vilka är fördelarna med att samarbeta med Euler Hermes?

Fördelarna med Euler Hermes kontraktsgarantier innefattar: 

Ett flexibelt alternativ för att säkerställa likviditet och fritt rörelsekapital
  • Belastar inte kreditramen hos din bank
  • Som solid garantigivare (AA rating hos Standard & Poor’s) är Euler Hermes en pålitlig aktör för dina förmånstagare och finansiella partners
  • Ett globalt nätverk
  • Internationell erfarenhet som garantigivare.
Tack vare Euler Hermes kontraktsgarantier kan du säkerställa ett långsiktigt leverantörspartnerskap och hitta rätt lösning för varje affärssektor.
 
​​