Garantier

 

 

Era affärspartners efterfrågar garantier och säkerheter för att säkerställa att ni fullgör era kontraktsenliga förpliktelser. Med garantier från Euler Hermes får ni rätt verktyg för att etablera en långvarig och tillitsfull affärsrelation.

 
Ett garantiåtagande är ett trepartsförhållande där vi går i borgen gentemot tredje part för dina skyldigheter som entreprenör eller leverantör enligt ett underliggande avtal. Utmärkande för garantiverksamhet är att beställaren/förmånstagaren av garantin saknar ett ömsesidigt förhållande till försäkringsbolaget. Garantin säkerställer att entreprenörens eller leverantörens (ditt företag) förpliktelser/skyldigheter uppfylls under det underliggande kontraktet.
Garantier

 

HUR FUNGERAR KONTRAKTSGARANTIER? 

 
Med en garanti utfärdad under en garantiram från Euler Hermes kan du lämna anbud för ett projekt i vetskapen om att kreditramen hos din bank inte påverkas. Det betyder att dina kreditramar är intakta och du kan planera långsiktigt med vetskapen om att du har kapacitet att fullfölja kontraktet och levererar garantin – en avgörande fördel jämfört med en konkurrent som inte har en separat garantiram. 
 
Standardtyper av kontraktsgarantier inkluderar:
  • Anbudsgaranti: Säkerställer att entreprenören fullföljer ett lämnat anbud.
  • Förskottsgaranti: Säkerställer återbetalning av ett förskott vid bristande eller utebliven leverans.
  • Fullgörandegarantier: säkerställer det rätta fullgörandet av ett kontrakt.
  • Garantitidsgaranti: säkerställer att fel och brister som uppkommer under garantitiden kan åtgärdas.
  • Tull-, skatt- och avgiftsgarantier: Säkerställer den rätta betalningen av tull-, skatt eller andra avgifter.

  Upptäck vårt utbud av kontraktsgarantier ​