Euler Hermes i Sverige

 

 

Euler Hermes Sverige erbjuder marknaden ett komplett utbud av tjänster och produkter inom kundkreditförsäkring, inkasso och garantier. Som kund till Euler Hermes får du dessutom tillgång till ett eget team av branscherfarna experter som ger dig en personlig och professionell service.

Euler Hermes Sverige är en filial till Euler Hermes SA i Belgien. Euler Hermes koncernen har expanderat verksamheten under de senaste åren och i Sverige är vi idag 45 anställda.


​​​