Vår historia

 

 

​Den svenska verksamheten etablerades under hösten 1992 som ett dotterbolag till det tyska kreditförsäkringsbolaget Hermes Kreditversicherungs-AG. Hermes fusionerades med den franska Euler koncernen år 2002 och den svenska verksamheten namnändrades till Euler Hermes Kreditförsäkring i samband med detta.

I januari 2012 genomföredes en större förändring av företagsstrukturen i Euler Hermes koncernen i syfte att förbättra integreringen av de olika företagsenheterna. Den svenska verksamheten är numera en filial till Euler Hermes SA och drivs under namnet Euler Hermes Sverige filial.
​​