PARTNERS

 

 

Försäkringsförmedlare
Försäkringsförmedlarna är viktiga samarbetspartners för Euler Hermes och våra kunder. Euler Hermes har ett nära samarbete med marknadens förmedlare av försäkringar och vi välkomnar samtliga förfrågningar inom såväl kundkreditförsäkring som garantier.

Banker
Euler Hermes har ett tätt samarbete med flera av världens största banker. Banker och andra långivare har bara fördelar av att deras kunder tecknar en kundkreditförsäkring. Värdet på panten ökar då kundfordringarna är försäkrade samtidigt som regressrisken minskar.

Samarbeta med Euler Hermes
Övriga partners och rådgivare till Euler Hermes finns inom ett flertal närliggande verk-samhetsområden och branscher. Vi är naturligtvis alltid intresserade av att finna nya samarbetspartners som vill hjälpa sina kunder till en säker och lönsam tillväxt. Kontakta oss gärna vid händelse av att ni vill diskutera möjligheterna för ett samarbete.