Landrapporter

 

 

country-reports-welcome-page


Euler Hermes landrapporter baseras på en omfattande ekonomisk analys och ger en god överblick av det ekonomiska läget i varje enskilt land.

 

Landrapporten innehåller information om ekonomiska styrkor och svagheter, landets rating baserad på landets grade och riskklassificering, huvudsakliga näringsgrenar och handelspartners, finansiella prognoser med mera. 
 
Landrapporten innehåller även allmän information såsom BNP, befolkning och statsskick för att ge en bredare förståelse för varje land i syfte att stödja företag att identifiera affärsmöjligheter och risker. 
 
Euler Hermes släpper nya landrapporter varje kvartal.

Klicka på bilden ovan för att gå vidare till de många landrapporter