Country risk map

​​​​

LANDRISKER

 

Country risk map

 

Euler Hermes bevakar landrisker i 241 länder och områden

 ​
Syftet med vår 'ratings' är att värdera risken för utebliven betalning från företag i ett givet land och därmed hjälpa våra kunder att fatta välgrundade beslut. Våra metoder omfattar analyser av hundratals ekonomiska indikatorer, både kvantitativa och kvalitativa, i syfte att ge den bästa förståelsen av den ekonomiska, politiska och affärsmässiga miljön samt de kommersiella och finansiella riskerna.

> Ladda ner senaste Country Risk Map (pdf)
> Ladda ner senaste Country Risk Ratings (pdf)


Click on a country for rating of payment risk a company might face. Overall Country Risk os composed of Medium-Term Country Grade (AA to D) and Short-Term Country Risk Level (1 to 4). Click on a country to view its rating and latest report.

Källor: Euler Hermes' landriskklassificering per 19/09/2018. BNP, BNP per capita och befolkningsdata från Internationella valutafonden.

​​