Lämna dina synpunkter

Euler Hermes har en intern policy för hantering av mottagna klagomål och ser
det som naturligt att våra kunder och partners uppmärksammar oss på brister
i vår hantering. Dina synpunkter är ett viktigt led i vårt förbättringsarbete
och hjälper oss att förbättra servicen till våra kunder.

Om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål på vår hantering av ett
specifikt ärende vill vi att du omgående kontaktar oss. Enklast gör du detta
genom att ringa din kontaktperson på Euler Hermes eller dennes chef. Ring
då på 08 555 136 00.

Du kan också framställa dina synpunkter eller klagomål skriftligen genom att
antingen tillskriva oss på nedanstående adress eller skicka oss ett email.
Du utlovas ett svar senast inom 14 arbetsdagar.

Euler Hermes Sverige filial
Klagomålsansvarig: Helena Bittkowski
Box 729
101 34 Stockholm

Om ditt klagomål avser ett pågående inkassoärende tillställer du även detta
till Euler Hermes Sverige filial.

contact.se@eulerhermes.com