Euler Hermes

› Kreditförsäkring

Skydda dina affärer mot kommersiella och politiska risker som ligger utom din kontroll. Euler Hermes ger dig tryggheten att öka dina krediter på nya kunder och att förbättra möjligheten till finansiering.

› Inkasso

Har du sålt och fakturerat för varor och tjänster som inte har betalats? Euler Hermes driver in dina sena betalningar både i Sverige och utomlands.

› Garantier

Euler Hermes utfärdar villkorade och ovillkorade garantier för att försäkra kontraktskyldigheter. Dra fördel av vårt omfattande globala nätverk och hitta finansiell soliditet för att säkra ditt kapital och öka dina affärer.

› För kunder

Hos Euler Hermes kan du administrera ditt avtal via vårt onlinesystem EOLIS, när det passar dig. Det är också via 'För kunder' du beställer blanketter, guider och mycket annat.
G2 Euler Hermes är världens ledande kreditförsäkringsföretag med över 100 års erfarenhet av kundsupport och anpasslighet till ändrade marknadsförhållanden. Vi tillhör Allianz, en av världens ledande leverantörer av finansiella tjänster.G2
Allianz_GB_A4_A5_sw 
JOBB & KARRIÄR
Karriärmöjligheter i Euler Hermes
Vi söker ständigt nya medarbetare till vårt kontor i Sverige
› Läs mer om karriärmöjligheterna hos Euler Hermes

Euler Hermes

Ring oss!
Site_PP_008_NumeroPlus46-08 555 136 00
Måndag till fredag
från kl 08:30 till kl 16:30
Följ oss på: