› Kreditförsäkring

Skydda dina affärer mot kommersiella och politiska risker som ligger utom din kontroll.

› Inkasso

Har du sålt och fakturerat för varor och tjänster som inte har betalats? 

› Garantier

Euler Hermes utfärdar villkorade och ovillkorade garantier för att försäkra kontraktskyldigheter.

› För kunder

Det är via 'För kunder' du beställer blanketter, guider och mycket annat.
JOBB & KARRIÄR
Karriärmöjligheter i Euler Hermes
Vi söker ständigt nya medarbetare till vårt kontor i Sverige
› Läs mer om karriärmöjligheterna hos Euler Hermes

G2 Euler Hermes är världens ledande kreditförsäkringsföretag med över 100 års erfarenhet av kundsupport och anpasslighet till ändrade marknadsförhållanden. Vi tillhör Allianz, en av världens ledande leverantörer av finansiella tjänster.G2
Allianz_GB_A4_A5_sw 
Hur går dina affärer?
• Planer på att expandera?
• Drabbats av en kund som gått i konkurs?
• Önskar du säkra din finansiering?
• Undrar du över en kunds kreditvärdighet?
• Vill du säkra din export?
  Ring oss: +46-08 555 136 00