› Kreditförsäkring

Skydda dina affärer mot kommersiella och politiska risker som ligger utom din kontroll.

› Inkasso

Har du sålt och fakturerat för varor och tjänster som inte har betalats? 

› Garantier

Euler Hermes utfärdar villkorade och ovillkorade garantier för att försäkra kontraktskyldigheter.

› Multinationella företag

Skydda dina kundfordringar med vår skräddarsydda kreditförsäkringslösning för att stödja din affärsstrategi var än in världen du handlar.

Euler Hermes kreditförsäkring

 

Euler Hermes erbjuder skräddarsydda lösningar
och säkerställer sina kunders trygghet och stabilitet.> Mer information om Euler Hermes

kreditförsäkring från Euler Hermes

 

Med en kreditförsäkring skyddar vi din verksamhet mot obetalda fakturor – så att ditt företag kan fokusera på att växa.


> Mer information om kreditförsäkring


G2 Euler Hermes är världens ledande kreditförsäkringsföretag med över 100 års erfarenhet av kundsupport och anpasslighet till ändrade marknadsförhållanden. Vi tillhör Allianz, en av världens ledande leverantörer av finansiella tjänster.G2
Allianz_GB_A4_A5_sw 
Hur går dina affärer?
• Planer på att expandera?
• Drabbats av en kund som gått i konkurs?
• Önskar du säkra din finansiering?
• Undrar du över en kunds kreditvärdighet?
• Vill du säkra din export?
  Ring oss: +46-08 555 136 00