Hur förbereder du ditt företag?

Efter sommarsemestern ser vi varje år en tendens till ett ökande antal inkassoärenden. Det är därför värt att överväga om du ger ditt företag ett nödvändigt skydd innan semestern sätter igång ordentligt.

Kunder som ej betalar tar inte semester

På Euler Hermes upplever vi tyvärr att vissa kunder utnyttjar det faktum att många företag är lågt bemannade under sommaren och förvärvar längre kredittider än de annars är berättigade. Sänds inte påminnelser ut i rätt tid kan du riskera att semesterperioden i gäldenärens land är en förlängning av den svenska semesterperioden.

Då kan hela indrivningsprocessen bli väsentligt förlängd och när det gäller indrivning av skuld är tid lika med pengar. Sannolikheten att skulden återbetalas minskar med tiden och därför är det viktigt att du förbereder dig noga inför semestern.

10 tips på hur du hanterar kunder som inte betalar
10 tips på hur du kan förebygga din verksamhet mot kunder som inte betalar över sommaren, och hur du ska agera om betalningar inte kommer in i tid.


Varningssignaler för sen betalning
Sommarmånaderna är den tidpunkt på året då vi upplever det högsta antalet överskridna betalningsfrister. Vi hjälper dig se varningssignalerna i god tid.


Undvik bedrägerier

Få en snabb introduktion till hur du bäst undviker bedrägeri och en lista på varningssignaler som du ska vara uppmärksam på.